Bravo'26 news
:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::
 
Home  กลับหน้าหลัก  สมัครสมาชิก  ตั้งคำถามใหม่  แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดูสมาชิกทั้งหมด  ลืมรหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ (ห้ามใส่เครื่องหมาย ' ในการ post นะครับ)  อยากทราบใครจะมางานเลี้ยงรุ่น เหล่า ป.ที่อุบล 6 พ.ค.55
 montri 16
 Posted : 2012-02-13 12:42:59
ยืนยันให้คณะกรรมการทราบด้วย

 
  IP : (223.206.121.107)
แสดงความคิดเห็น

 montri16
 Posted : 2012-02-27 20:57:38   IP : (223.207.13.251)
ข่าวฉบับที่ 2 ส่งให้เพื่อนๆแล้วใครจะมาช่วยแจ้งให้กรรมการ
ทราบด้วย ....สำหรับการเตรียมที่พักจะได้ไม่มีปัญหา
จ.มนตรี โอสถศรี 0804765197
ยินดีบริการเพื่อนๆทุกท่าน .....ด้วยใจจริง.....ด้วยรัก..
และผูกพัน.....เพื่อน....ทุกนาย....555555

 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-03-05 12:32:46   IP : (223.205.99.83)
เพื่อนๆที่โทรบอกว่าจะมางานเลี้ยง ที่ จ.อุบล ฯ ใน 6 พ.ค.55
แต่ยังไม่โอนเงินให้มีดังนี้
1.จ.ส.อ.อดิศักดิ์ วงศ์สร้อยสน รร.ป.ศป.
2.พ.ต.เกษก้อง คำมาเมือง (ส่ง ส.ค.ส.มาบอก) กวก.ศป.
3.ร.อ.เจริญ ปัญญาแก้ว ป.พัน.721
4.จ.ส.อ.นาวี ศรีสัมพันธ์ ป.พัน.721
5.จ.ส.อ.ประเวส คำละมูล ป.พัน.721
6.จ.ส.อ.ทองคำ พรรคเจริญ ป.พัน.722
7.จ.ส.อ.สงวน ผมน้อย ป.พัน.722
8.ร.ต.ธีรพล กุศล ป.พัน.722
9.จ.ส.อ.พิพัฒน์ อ่ำทอง ป.พัน.723
10.จ.ส.อ.วัลลภ เวสวิบูลย์ ปตอ.พัน.6
11.ร.อ.วีระ ผกาธูป นพค.กทม.
12.จ.ส.อ.ประจักร บุญพูล ปตอ.พัน.6
13.ร.อ.ชัยรัตน์ สาลร ศร.รร.กสร.
14.ร.ท.สมทรง กฤษ์วงศ์ ( ส่ง จ.ม.มาแจ้ง) ทบ.
15.ร.ท.สืบ สิริการ ป.3
16.ร.ต.มนูญ หวังดี ป.พัน.103
17.ร.ต.สมคิด สุขจันทร์ ป.พัน.13
18.จ.ส.อ.มนตรี รูปสว่าง ป.พัน.13 ชรก.ทพ.23
19.ร.ต.สมศักดิ์ มโนวรรณ ข้าราชการบำนาญ จ.เชียงใหม่
20.ร.ท.สมชาย หนูแย้ม ทภ.3
21.ร.ต.วรวุฒิ บุญอยู่ ปตอ.พัน.2
22.จ.ส.อ.ฐาปนนท์ ธาราดล รร.ป.ศป.
23.จ.ส.อ.ดนัย ทิพวงศ์ ป.พัน.13

 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-03-07 10:19:38   IP : (171.4.224.174)
จ.ส.อ.ทองลัย สุระ รองประธานแจ้งให้ทราบว่าได้โทรคุยกับเพื่อนๆแล้วยืนยันว่ามาแน่นอน
24.ร.อ.นพดล เกษทองมา มทบ.24
25.จ.ส.อ.ทองใบ ไทยอ่อน ป.พัน.16
26.จ.ส.อ.ปิยะศักดิ์ กิจมณี ป.พัน.1 รอ.
27.ร.ต.วรายุ รอดพฤกษ์ภูมิ ป.2 รอ.
28.ร.อ.อาทร ชมชื่น ป.พัน.9
29.จ.ส.อ.สุรชาติ ทองกลาง ป.พัน.23
30.จ.ส.อ.เริงชัย ดวงจิตต์ ป.พัน.23

 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-03-17 06:17:33   IP : (171.4.29.117)
ทราบข่าวจาก พ.ต.ชาญชัย บุญบำเรอ สังกัด รร.การบิน จ.ลพบุรี ว่าสิ้นเดือน มี.ค.55 นี้จะดำเนินการรวบรวมเรื่องโอน
เงินเพื่อนๆที่อยู่ลพบุรี มาให้ก่อนครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็แจ้งรายชื่อ
ให้เราทราบด้วย
- สำหรับ พ.ต.ภิรมย์ รุ่งเรือง ที่อยู่ ร้อย.บิน พล.ร.2 นั้น
เราได้ส่งจดหมายไปให้แล้วหวังว่าคงได้รับ พ.ต.ชาญชัยว่าเพื่อนยังไม่ได้รับ ไม่เป็นไรเราจะส่งให้ใหม่ทั้ง 2 ฉบับเพื่อเพื่อนจะได้ทราบรายละเอียด
ขอบคุณมากที่เป็นธุระให้ จาก จ.ส.อ.มนตรี โอสถศรี

 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-03-29 06:55:44   IP : (223.207.160.174)
31.จ.ส.อ.ภิรมย์ ธรรมมา ป.พัน.723 จะโอนเงินให้พอดีเราไปฝึกที่ จ.สุรินทร์เลยบอกให้สิ้นเดือน มี.ค.55 ค่อยส่งมาให้
32.จ.ส.อ.วิรัตน์ รอดวิจิตร์ ป.พัน.722
33.พ.ท.สมส่วน สูญกลาง พัน.บร.ศป.
34.ร.อ.บุญชู ค้าไกล ป.พัน.722
35.ร.อ.ประมุข โตยนต์ ( 32-35) ขอบ้านพักหลังเดียวกัน)
36.จ.ส.อ.แสวง บุญขาว ป.พัน.721
37.ร.อ.ธนาวุฒิ ยวงสุวรรณ ป.พัน.16 ( พบกันที่ งาน จ.บุรีรัมย์)
38.พ.ต.สำราญ สาโท สัสดี อ.ลานกระบือ( พบกันที่งาน จ.บุรีรัมย์)
39.ร.ต.วรายุ รอดพฤกษ์ภูมิ ป.2 รอ.(พบกันที่งาน จ.บุรีรัมย์)
40.พ.ต.พงษ์ศักดิ์ สัณหรัติ จทบ.สุรินทร์ (พบกันที่งาน จ.บุรีรัมย์)
41. จ.ส.อ.จิระศักดิ์ แก้วประดิษฐ์ รร.ป.ศป. แจ้งว่ามาไม่ได้เนื่องจากป่วยต้องฟอกไต ในวันจันทร์ ขอบคุณที่ส่งข่าวขอให้เพื่อนแข็งแรง ไว้เจอกันโอกาสหน้า

 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-04-06 09:21:17   IP : (223.207.14.75)
รับแจ้งจาก ร.อ.จักรพันธ์ (แม้ว) ว่าเพื่อนๆที่อยู่ รร.การบิน ทบ.จะมาร่วมงาน ดังนี้
41.ร.อ.จักรพันธ์ ตั้งเจียมศรี กอง บ.ปีนหมุนที่ 2
42.พ.ท.สุรเดช เลี้ยงถนอม รร.การบิน ทบ.
43.พ.ต.เรืองวิทย์ หน่ายทุกข์ กอง บ.ปีกหมุนที่ 2
44.จ.ส.อ.ภิรมย์ ธรรมา ป.พัน.723
45.จ.ส.อ.ประเสริฐ แปลงไล (โทรแจ้งมา)รร.ป.ศป.
46.ร.อ.ประเสริฐ ส่งเสริม ศปภอ.1
47.จ.ส.อ.ฉลองยศ อารยะนคร(ร.อ.ประเสริฐ จะดำเนินการเอาตัวมา....จ.สุรชาติ เพื่อนโคราชต้องการตัว....เงียบจัง)
48.อาจารย์ เฉลิม โพธิทอง(ร.อ.ชัยรัตน์ สาลีแจ้งให้ทราบแล้ว)

 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-04-15 07:13:07   IP : (223.207.174.163)
1 - 12 เม.ย.55 ไปตรวจเลือกทหารที่ จ.ยโสธร ก็ได้รับการต้อนรับจาก บราโว่ 26 สายงานสัสดี พ.ต.บำรุงศิลป์ ก็อำนวยความสะดวกให้ดี ฝากปลาส้มยโสธร ....อร่อยดี....
สำหรับเพื่อนๆเหล่า ป.ก็แจ้งข่าวมาเรื่อยๆ จ.ส.อ.สุรชาติก็ถาม..จ.ส.อ.สุรพันธ์ ก็โอนเงินให้แล้ว....เพื่อนๆเมืองกาญฯ
ก็แจ้งมา 4 ครอบครัว
49.ร.อ.อาทร ชมชื่น ป.พัน.9
50.ร.อ.มณี ตรงแจะ ป.พัน.19
51.ร.อ.สมชาย อ่อนนาง ป.พัน.9
52.ร.ต.ผดุงศักดิ์ คมขำ
ศป./ศบบ.ก็แจ้งมา 9 ครอบครัว
53.พ.ท.สมยศ ปาลวัฒน์ ยศ.ทบ.
54.พ.ท.สุรเดช เลี้ยงถนอม รร.การบิน ทบ.
55.พ.ต.ชาญชัย บุญบำเรอ รร.การบิน ทบ.
56.ร.ต.อาทิยต์ วิสมล พล.ป.
57.จ.ส.อ.ปรีชา แก้ววัน ชลประทาน
58.ร.ต.นิยม เกณท์มาเมือง พัน.บร.ศป.
59.ร.ท.สุชาติ ผลโต พัน.บร.ศป.
60.จ.ส.อ.อดิศักดิ์ วงศ์สร้อยสน รร.ป.ศป.
61.พ.ท.ศักดิ์ชัย มั่งสูงเนิน รร.ป.ศป.
ขอนแก่น 1 เดียว 62. ร.ต.วิมุต ประทีปเมือง ป.พัน.8
63.จ.ส.อ.สุรพันธ์ คำมูล ทภ.2 ( โอนเงินให้ 5 เม.ย.55)

 
 Comment : 7
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-04-22 07:17:44   IP : (49.49.116.17)
วันที่ 21 เม.ย.55 เราจัดเพื่อนที่แจ้งว่าจะมาทั้งที่โอนเงินให้แล้วและที่จะมาจ่ายที่วันงานเลยนั้นแล้วเหลือที่พักอยู่ 10 ห้อง พวกเราเลยไปที่เขื่อนสิรินธรเพื่อจะจองที่พักเพิ่มแต่ทางเขื่อนว่าได้มีแขกจองหมดแล้ว สรุปที่พักเราเหลืออยู่ 10 ห้อง
......แต่ที่นอกเขื่อนก็ยังพอมีอยู่.......
......เพื่อนๆที่จะมาก่อน 1 วัน คงต้องวางแผนนอนที่โขงเจียม
เที่ยวผาแต้ม.....แม่น้ำ 2 สี ....นอนดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าวันที่ 6 พ.ค.55 ก่อนแล้วค่อยมาเข้าที่พักในเขื่อน....สำหรับเราจะมานอนที่เขื่อนตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. เพื่อเตรียมงาน.....

 
 Comment : 8
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-04-25 06:30:12   IP : (223.207.173.88)
24 เม.ย.55
64.จ.ส.อ.ประสงค์ งวดชัย เรือนจำ อ.บัวใหญ่
65.จ.ส.อ.วัชรพงศ์(ดิเรก) เทวะ ป.พัน.723
66.จ.ส.อ.นันทพล พรมเขียว บำนาญ จ.ปราจีน
67.พ.ต.พรพจน์ โชติ ณภาลัย จทบ.ชุมพร

 
 Comment : 9
กลับขึ้นด้านบน

 montri16
 Posted : 2012-04-27 07:58:53   IP : (223.207.165.185)
เพื่อนหยอย เขยเมืองอุบลฯ(เหล่า ร.)ไปเรียนชั้นนายร้อย ส่งข่าวว่าจะมางานเลี้ยงรุ่นเหล่า ป.ด้วยในวันที่ 6 พ.ค.55
ให้ผู้พัน พรพจน์ , ผู้หมวด สมทรง ไปรับก็แล้วกัน ......
เราจัดห้องให้เรียบร้อย......มนตรี.......

 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

1 2


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น
Active Code     
PMAv2
 
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@bravo26.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2006 www.bravo26.com All Right Reserved. Contact >> webmaster@bravo26.com