ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขออำนวยอวยพรให้เพื่อนทุกคนและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป

ผู้อวยพร :อนันต์ ถ้ำทอง
6 Jan 2014 14:44          

ผู้อวยพร :
5 Jan 2014 23:11          

ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงพบแต่สุข,สดชื่น,สมหวัง ในทุกทุกสิ่งที่หวังไว้ในปัจจุบันและอนาคตด้วย โชคดีครับผม

ผู้อวยพร :จ.ส.อ.เหมือน ขาวฉลาด
3 Jan 2014 19:57          

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ จงดลบันดาลประทานพรให้ เพื่อน ๆ BRAVO ' ๒๖ พร้อมครอบครัวทุก ๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ.

ผู้อวยพร :บุญลือ ฉลองกลาง
3 Jan 2014 11:58          

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอให้เพื่อนๆและครอบครัว จงมีความสุข กาย ใจ และหน้าที่การงาน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ จงประทานพรให้เพื่อน สุข สด ชื่น สมหวังในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ

ผู้อวยพร :สุเอช หมุดเส็ม กรมทหารพรานที่ ๔๑ ยะลา
29 Dec 2013 15:10          

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ขอให้เพื่อนๆและครอบครัว จงมีความสุข กาย ใจ และหน้าที่การงาน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ จงประทานพรให้เพื่อน สุข สด ชื่น สมหวังในสิ่งอันพึ่งปรารถนาทุกประการ

ผู้อวยพร :สุเอช หมุดเส็ม กรมทหารพรานที่ ๔๑ ยะลา
29 Dec 2013 15:07          

สวัสดีปี 2557 ขอให้เพื่อน BRAVO'26
ทุก ๆ คน และทุก ๆ เหล่าทัพ ตลอดจนครอบครัว
มีความสุขตลอดปี และตลอดไป

ผู้อวยพร :จ.ส.อ.พยนต์ ห้อยยี่ภู่ Bravo'26 ทหารช่างราชบุรี
28 Dec 2013 22:52          

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 57 ขอให้เพื่อน บราโว'26 ทุกหน่วยกรมกอง ทหารบก,ทหารเรือ,ทหารอากาศ,ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ขอให้พระที่ท่านนับถือและพ่อหลวงของเราคุ้มครองทั้งครอบครัว สุขภาพแข็งแรง โรคภัยอย่าเบียดเบียน รวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา เฮงๆๆๆๆๆนะเพื่อน

ผู้อวยพร :มนตรี เผือกคล้าย (ป้อม วังศุโขทัย)
27 Dec 2013 15:31          

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงอวยพรให้เพื่อนๆ BRAVO'26 ทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ มั่งมีศรีสุข เจริญด้วยเงินทอง และอย่าได้มีโรคภัยใดๆ เทอญ

ผู้อวยพร :เพื่อน หยอย ครับ (สมศักดิ์ ชาญศรี)
25 Dec 2013 22:00